Blastboy

Jak się przelogować na komputer w sieci LAN?

Czasami zdarza nam się sytuacja, w której logujemy się na komputer w sieci lokalnej na jakiegoś użytkownika, ale później potrzebujemy zalogować się na inną nazwę, żeby na przykład uzyskać większe uprawnienia. Co w takim wypadku zrobić? Najprostsze rozwiązanie to zalogować się na ten komputer za pomocą jego adresu IP (zamiast nazwy). Jeżeli jednak chcemy się zalogować trzeci raz, lub komputer ma kilka interfejsów sieciowych i na wybrany możemy się logować tylko poprzez IP, to trzeba znaleźć inną metodę. Kolejnym sposobem jest wylogowanie się z konta użytkownika lokalnego lub uruchomienie ponownie komputera. Jest to jednak dość inwazyjne rozwiązanie, ponieważ musimy zapisać i zamknąć programy, z których właśnie korzystamy. Jest jednak znacznie lepsza metoda. Otóż wystarczy zrestartować odpowiednią usługę. Za logowanie się na komputerach w sieci LAN odpowiada usługa Stacja Robocza (Workstation). Po zrestartowaniu tej usługi "stary" użytkownik zostaje wylogowany. Nie wpływa to na połączenie z internetem, tylko na same połączenia między komputerami w sieci lokalnej (wykorzystanie protokółu SMB).

1. Sposób okienkowy

Uruchamiamy Usługi (Start\Uruchom\services.msc). Znajdujemy usługę Stacja Robocza, klikamy na nią prawym przyciskiem myszy wybierając Właściwości, a potem Zatrzymaj. Otrzymamy komunikat, że zostanie zamknięta również usługa Przeglądarka komputera. Klikamy Tak. Teraz uruchamiamy usługę Przeglądarka Komputera. Po wykonaniu tych czynności przy próbie połączenia się z danym komputerem wyświetli się okienko logowania.

2. Sposób konsolowy

Uruchamiamy Wiersz Polecenia (Start\Uruchom\cmd) i wpisujemy polecenie:

Otrzymamy komunikat, że zostanie zamknięta również usługa Przeglądarka komputera. Potwierdzamy wciskając klawisz t. Następnie uruchamiamy usługę Przeglądarka komputera za pomocą polecenia:

Po wykonaniu tych czynności przy próbie połączenia się z danym komputerem otrzymamy komunikat logowania.

Powyższe czynności można również wykonać za pomocą polecenia sc zamiast net. Tym razem każdą usługę wyłączamy oddzielnie, w odpowiedniej kolejności. Dla polecenia sc prawidłową nazwą usługi Stacja Robocza jest LanmanWorkstation. Tej samej nazwy można użyć w poleceniu net.


W każdym z tych przypadków nie uruchamiałem oddzielnie usługi Stacja Robocza, ponieważ dzięki zależnościom uruchamia się ona wraz z usługą Przeglądarka komputera. Jeżeli uruchomimy samą usługę Stacja Robocza, to usługa Przeglądarka komputera nadal będzie wyłączona. Usługa ta nie jest niezbędna do przelogowania się, jednak jest od niej zależna również usługa Serwer, dlatego lepiej uruchamiać usługi tak jak to opisałem w powyższych krokach.


<-- powrót <--