Blastboy

Wyłączenie wymogu wciskania Ctrl+Alt+Del przy logowaniu.

Aby wyłączyć wymóg wciskania tych trzech klawiszy przy każdym logowaniu i odblokowywaniu komputera trzeba dokonać zmian w Zasady zabezpieczeń lokalnych (Local Security Policy). Klikamy ikonę Windows i wpisujemy secpol.msc w polu Wyszukaj programy i pliki. Rozwijamy listę Zasady lokalne i zaznaczamy Opcje zabezpieczeń. Następnie odnajdujemy zasadę: Logowanie interakcyjne: nie wymagaj naciśnięcia klawiszy CTRL+ALT+DEL. Klikamy prawym przyciskiem myszy na zasadę i wybieramy Właściwości. Następnie zaznaczamy Włączone i klikamy OK. Teraz trzeba ponownie uruchomić komputer, aby zmiany zostały wprowadzone.


<-- powrót <--